C/C++ i Java

Podstawowy kurs programowania w C++ i Javie opisujący składnie i podstawowe sposoby jej wykorzystania w prostych skryptach i appletach

C/C++

 • Wprowadzenie do C++ - Podstawowe pojęcia i elementy programowania w C++. Wybór kompilatora, sposób kompilacji, typy plików z kodem źródłowym
 • Zmienne, funkcje, wczytywanie danych - Podstawowe informacje na temat zmiennych i funkcji
 • Operatory - Operatory czyli większe, mniejsze, równe, dodaj, podziel itd.
 • Typy danych w C++ - Omówienie najpospolitszych typów danych jak typy całkowite char, short, int i long, typy zmiennoprzecinkowe, typ logiczny bool, wyliczenia i enumeracje
 • Tablice w C++ - Podstawowe informacje o tablicach w C++ takie jak budowa, zawartość i możliwości wykorzystania tablic oparte o proste przykłady
 • Zmienna w C++ - Podstawowe informacje o zmiennych w języku C++ takie takie zasięg, zakres widoczności, przesłonięcia, czy także zmienne globalne, lokalne opisane na przykładach
 • Funkcje w C++ - Opis składni funkcji w C++, oraz metod ich stosowania.
 • Pętle i instrukcje warunkowe - Przegląd instrukcji warunkowych (if,swith) i pętli w C++ (while, for) i ich wykorzystania na przykładzie prostych skryptów

Java

 • Wprowadzenie do Javy - Opis języka, podstawowych narzędzi oraz składni języka.
 • Zmienne w Javie - Opis rzutowania typów - konwersji jednego typu na drugi, oraz obsługi łańcuchów w JAVIE za pomocą klasy String
 • Operowanie na plikach w javie - Operowanie na plikach tekstowych (odczyt, zapis) w JAVIe na kilku prostych przykładach z kodem źródłowym
 • Tworzenie appletów w javie - Prosty przewodnik opisujący tworzenie appletów w Javie i umieszczanie ich w treści strony HTML. Kurs opisuje poszczególne elementy appletów na prostych przykładach

Kategorie

Strony